•   Zertifizierter E-Commerce
 •   Expressversand
Zeige MwSt:
 • Deutsch
 • Första hjälpen kit & produkter

  Vi har första hjälpen väskor utvecklade av ambulanspersonal samt andra kvalitetsprodukter inom första hjälpen.

  Det kan handla om att stoppa en kraftig blödning genom att lägga ett tryckförband, ge dextrosol till någon som har diabetes och visar symtom på lågt blodsocker, en brand där en person snabbt behöver utrymmas med hjälp av en evakueringsstol eller räddningsmadrass. 

  Produkterna inom första hjälpen har utvecklats genom åren och numera har vi även avancerade hjärtstartare som allmänheten kan använda när de kommer först på plats vid ett hjärtstopp innan räddningstjänst och ambulans kommer fram. Det är oftast de första minuterna som är allra viktigast för överlevnaden vid allvarliga skador och sjukdomar. Det innebär att en första hjälpen produkt bör vara enkel och säker att använda eftersom den som använder dem oftast saknar erfarenhet och kunskap inom akutsjukvård. Även om man går en HLR och första hjälpen utbildning så glömmer man snabbt kunskaperna eftersom man inte använder sina kunskaper regelbundet. Därför är det av yttersta vikt att regelbundet (varje år) repetera HLR, första hjälpen och brandutbildning. Det kan man göra själv genom allt material som finns i form av text och video men man kan även gå en kurs genom en utbildningsanordnare. Det kan var bra för att få den viktiga praktiska träningen och information som man annars går miste om.

  Bra källor för att lära sig mer om första hjälpen och hjärt-lungräddning är:

  Svenska HLR rådet, den organisation i Sverige som tar fram gällande utbildningsprogram inom HLR och första hjälpen för allmänheten och sjukvårdspersonal. HLR rådet arbetar även med att bidra till forskning inom området hjärtstopp. På HLR rådets hemsida finns det nyheter, informationsmaterial och utbildningsmaterial. Det finns till exempel en webbutbildning inom HLR som är mycket uppskattad där du får lära dig grunderna inom HLR och första hjälpen genom pedagogiska övningar och kontrollfrågor. Webbutbildningen är endast teoretisk och en praktisk utbildning rekommenderas då det är viktigt att få öva praktiskt för att lära sig HLR och första hjälpen.

  HLR rådet får sina riktlinjer från ERC (european resuscitation council) vilket också är en bra källa till information om man är bekväm med att läsa på engelska. Om du vill lära dig mer om vilka vetenskapliga studier som riktlinjerna baseras på så är ERC en utmärkt källa.